Pełna księgowość | Elsana Luboń
 

Pełna księgowość Elsana Luboń

Pełna księgowość – Luboń

Biuro Elsana – Luboń oferuje pełną księgowość. Zajmujemy się świadczeniem usług w tym zakresie oraz oferujemy usługi szkoleniowe. Gwarantujemy sprawne i rzetelne wykonywanie powierzonych nam obowiązków, poufność przekazywanych informacji oraz miłą i profesjonalną obsługę na wysokim poziomie. Jesteśmy podmiotem uprawnionym do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych w oparciu o Świadectwo Kwalifikacyjne Ministra Finansów nr 15246/99. Zgodnie z przepisami prawa, w celu zapewnienia bezpieczeństwa merytorycznego i finansowego klientów, działalność nasza objęta jest ochroną ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonych usług. To wszystko świadczy o tym, że warto nam zaufać! Zapraszamy do nas osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki cywilne, podmioty prawa handlowego oraz stowarzyszenia. Jesteśmy dostępni pod numerem telefonu (501 321 517) lub adresem e-mail (biuro@elsana.pl).

Pełna księgowość – atrakcyjne warunki współpracy. Obsługujemy powiat poznański

Zajmujemy się pełną rejestracją działalności gospodarczej. Gwarantujemy klientom pomoc przez cały proces rejestracji (wybór formy prawnej i sposobu opodatkowania, a także pomoc w wypełnieniu formularzy i ostatecznie dokonanie rejestracji w urzędach). Oferujemy Państwu pełną księgowość. W biurze w Luboniu zajmujemy się prowadzeniem ksiąg rachunkowych, ksiąg przychodów i rozchodów, a także ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W zakresie kadr i płac prowadzimy akta osobowe pracowników, listy płac i umowy cywilnoprawne, wypełniamy deklaracje ZUS i deklaracje podatkowe. W naszej ofercie znajdą Państwo także usługi szkoleniowe (zagadnienia to m.in. ABC przedsiębiorcy, ryczałt i podatkowa księga przychodów i rozchodów, obsługa programu Płatnik, obsługa programów Rachmistrz, Rewizor, Gratyfikant).